www.facebook.com


 

TÁMOGATÓINK

 

Magyar Élelmiszerbank Egyesület

 

 

1151 Budapest, Visonta u.1.

Tel.: 06-1/261-3991

e-mail: elelmiszerbank@elelmiszerbank.hu

www.elelmiszerbank.hu

 

A Révay György Iskola és Gyermekotthont a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.

 

 

A Homoki Diákotthon Fiatal Dolgozóinak Egyesülete
 A Sérült Gyermekekért

5461 Homok, Beniczky Géza út 5.

Adószám: 18829194-1-16

 

Egyesületünk fennállását tekintve a legfiatalabb szervezetként működik a homoki Diákotthonban.
1997. január l8-án. 13 fő alapító- és 2 fő pártoló taggal, jött létre, majd létét ugyanezen év márciusában a cégbíróság bejegyzése tette hivatalossá.

Már a nevünkből is kitűnik, hogy a sérült (tanulásban és értelmileg akadályozott) tanulókért tevékenykedünk.

Az egyesület létrehozásakor alapvető célként határoztuk meg intézményünk diákjainak és fiatal dolgozóinak érdekképviseletét, szakmai továbbképzésének támogatását.
Felvállaltuk a különböző sport, szabadidős és kulturális programok szervezését, lebonyolítását.

Színdarabok előadásával tettük színesebbé tanulóink és a dolgozók gyermekei részére rendezett Mikulás ünnepségeket (Ludas Matyi, Hófehérke és a Maugli a dzsungel fia).
Társadalmi munkában szépítettük iskolánk környezetét. Felújítottuk és megjavítottuk a szabadtéri játékokat. Befestettük, meszeltük a parkban található padokat, virágtartókat. Asztalitenisz bajnokságot: Futball- és kézilabda versenyt hirdettünk meg a dolgozók nagy örömére.
Aktív részesei voltunk a gyermekeink javára rendezett jótékonysági esteknek.
Pályázati és egyesületi pénzből több alkalommal is tudtunk osztály-, diákotthoni- és egyesületi kirándulásokat támogatni.

Fennállásunk e rövid időszakában, mint új Egyesület, megpróbáltunk úgy tevékenykedni, hogy bebizonyítsuk létünk fontosságát. A kitűzött célok, feladatok, a munkatervben megfogalmazott tervek gyakorlati kivitelezése, megvalósulása mutatja a munkánk eredményességét. Ezek tükrében egyre többen kapcsolódnak be a mozgalmunkba.

Röviden meg kell említeni a közeljövő terveit:

- Tovább kívánjuk bővíteni taglétszámunkat.
Szeretnénk színesebbé tenni az elkövetkezendő programjainkat.
- Tervezünk kirándulásokat, kultúrműsort, jótékonysági estet, társadalmi munkát, stb.
- A hozzánk érkező kéréseknek, igényeknek megpróbálunk - lehetőségeinkhez képest -
eleget tenni.
- Fiatal dolgozóinkat továbbtanulásra ösztönözzük, és szeretnénk nekik ebben minél több segítséget nyújtani.

Ismerve a tagjaink aktivitását és hozzáállását, a vállalt feladatokat-terveke, megpróbáljuk maradéktalanul megvalósítani.

 

 

Gondoskodás Alapítvány

ALAPÍTVÁNY EGY NEMES CÉL ÉRDEKÉBEN
 

1989-ben a foglalkoztató iskola akkori tagozatvezetője, F. Kiss Sándor gyógypedagógiai tanár "Kiváló Pedagógus" kitüntetésben részesült.
Az elismeréssel járó pénzjutalom teljes összegét egy alapítvány létrehozására ajánlotta fel, amely az értelmi fogyatékos tanulók alapfokú iskola utáni beilleszkedését, életvitelét támogatja.
Elképzeléseit megosztotta az. iskolai munkaközösség tagjaival, akik örömmel csatlakoztak a nemes ötlethez.

1990. decemberében létrejött a "GONDOSKODÁS" Alapítvány.

Az alapítvány célja az intézményben nevelkedő középsúlyos fokban sérült értelmi fogyatékos fiatalok beilleszkedésének elősegítése, valamint a szabadidő tartalmas kitöltésének ösztönzése.