www.facebook.com


 

Különös közzétételi lista a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján
 

23. §. (1) Nevelési-oktatási intézményi
közzétételi lista

a) pontja
a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

 

b) pontja
beíratkozás időpontjai

Általános iskolai beiratkozás:
2020. április

 

Óvodai beiratkozás:
(még nem tudunk pontos időpontot)

 

A fenntartó által engedélyezett maximális létszámok:

óvoda: 20 fő
általános iskola: 134 fő
készségfejlesztő iskola: 50 fő
szakiskola: 50 fő
kollégium: 140 fő

 

c) pontja
Térítési díj megállapítása

2013. szeptember 1-től az 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja értelmében a KLIK 103039 JNSZM-i Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthonban a gyermekétkeztetés feladatát Tiszaföldvár Város Önkormányzata látja le.
Az Önkormányzat a KLIK-kel kötött megállapodás alapján, az intézményben működő főzőkonyhán keresztül biztosítja az étkezést.

A gyermekek az óvodai nevelési napokon és iskolai tanítási napokon az alábbi étkezéseket vehetik igénybe:
• bejáró esetén: tízórai, ebéd, uzsonna,
• kollégista esetén: reggeli, tízórai, ebéd és vacsora
 

2019. január 1-től érvényes áraink

Bejáró tanulók részére
2019. évi térítési díj óvoda, általános iskolás alsó tagozat bejáró
3-6, 7-11 korcsoport számára

 

Norma

27 % áfa

Összesen:

Bruttó vételár (nyersanyagköltség+rezsiköltség+áfa

Tízórai

58 Ft

16 Ft

74 Ft

170 Ft

Ebéd

255 Ft

69 Ft

324 Ft

748 Ft

Uzsonna

64 Ft

17 Ft

81 Ft

187 Ft

Összesen:

377 Ft

102 Ft

479 Ft

1.105 Ft


 

2019. évi térítési díj általános iskola felső tagozat, szakiskola bejáró
12-15, 15-18 korcsoport számára

 

Norma

27 % áfa

Összesen:

Bruttó vételár (nyersanyagköltség+rezsiköltség+áfa

Tízórai

60 Ft

16 Ft

76 Ft

172 Ft

Ebéd

269 Ft

73 Ft

342 Ft

766 Ft

Uzsonna

67 Ft

18 Ft

85 Ft

191 Ft

Összesen:

396 Ft

107 Ft

472 Ft

1.129 Ft


 

Kollégista tanulók részére
2019. évi térítési díj óvoda, általános iskolás alsó tagozat kollégium
3-6, 7-11 korcsoport számára

 

Norma

27 % áfa

Összesen:

Bruttó vételár (nyersanyagköltség+rezsiköltség+áfa

Reggeli

89 Ft

24 Ft

113 Ft

261 Ft

Tízórai

58 Ft

16 Ft

74 Ft

170 Ft

Ebéd

255 Ft

69 Ft

324 Ft

748 Ft

Uzsonna 64 Ft 17 Ft 81 Ft 187 Ft

Vacsora

172 Ft

46 Ft

218 Ft

504 Ft

Összesen:

638 Ft

172 Ft

810 Ft

1.870 Ft


 

2019. évi térítési díj általános iskola felső tagozat, szakiskola kollégium
12-15, 15-18 korcsoport számára

 

Norma

27 % áfa

Összesen:

Bruttó vételár (nyersanyagköltség+rezsiköltség+áfa

Reggeli

94 Ft

25 Ft

119 Ft

267 Ft

Tízórai

60 Ft

16 Ft

76 Ft

172 Ft

Ebéd

269 Ft

73 Ft

342 Ft

766 Ft

Uzsonna 67 Ft 18 Ft 85 Ft

191 Ft

Vacsora

181 Ft

49 Ft

230 Ft

516 Ft

Összesen:

671 Ft

181 Ft

852 Ft

1.912 Ft

 

e) pontja
Az intézmény nyitvatartásának rendje:
 

Az óvoda munkanapokon 07.00 órától 17.00 óráig tart nyitva.

 Az általános iskola hétfőtől csütörtökig 07.30 órától 16.00-ig,
pénteken 07.30 órától 14.30-ig tart nyitva.
Az iskolában a tanítás 08.00 órakor kezdődik.
A pontos órakezdés érdekében a tanulóknak legkésőbb 07.45-re kell beérkezniük.

 A szakiskola munkanapokon 06.30 órától 16.00-ig tart nyitva.
A szakiskolában az elméleti órák 07.15 órakor, a gyakorlatok 06.30 órakor kezdődnek.
A pontos órakezdés érdekében a tanulóknak legkésőbb az óra megkezdése előtt 10 perccel kell beérkezniük.
Az elméleti órák 45 percesek, a gyakorlati órák 60 percesek.
 

A kollégium vasárnap 12.00 órától péntek 18.00 óráig tart nyitva.
A kollégistáknak a hét utolsó tanítási napján 18.00 óráig kell elhagyniuk a kollégiumot, visszaérkezni a hét első tanítási napját megelőző napon legkésőbb 19.00 – ig kell.

 


A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjai:

Tanévrend 2019/2020
 

Dátum Nap Időpont Program
2019.09.01. vasárnap   A 2019/2020-as tanév első napja,
2019.09.02. hétfő 08.00 Tanévnyitó ünnepély
2019.09.16. hétfő egész nap Kirándulás a Sérült Gyermekek Napja alkalmából- Budapest, Állatkert
2019.09.19. (esőnap 09.24.) csütörtök egész nap "Révay Emléktúra" (Körös-túra), játszónap
1. tanítás nélküli munkanap
2019.09.19. csütörtök egész nap "Révay Emléktúra",  játszónap esőnapja
2019.10.10. csütörtök   Pályaorientációs nap
2. tanítás nélküli munkanap
2019.10.22. kedd 11.00 Megemlékezés október 23-ról
2019.10.24 csütörtök   Közösségépítő nap
3. tanítás nélküli munkanap
2019.10.25 péntek   Közösségépítő nap
4. tanítás nélküli munkanap
2019.10.22. kedd   Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2019.10.22.-2019.11.04.     ŐSZI SZÜNET
2019.11.04. hétfő 08.00 Az őszi szünet utáni első tanítási nap
2019.11.04-05. hétfő-kedd   őszi papírgyűjtési akciónap
2019.12.05. csütörtök   Mikulás ünnepség
2019.12.07. szombat   Belső tudásmegosztás
5. tanítás nélküli munkanap
2019.12.07. szombat   Ünnepélyes munkaértekezlet 16.00 óra
Bál
      "Kiskarácsony-nagykarácsony" kézműves foglalkozás
2019.12.11-12. szerda-csüt.   Karácsonyi vásár - ökoiskola
2019.12.14. szombat   Szakiskola tapasztalatcsere kirándulása
szakiskola 6. tanítás nélküli munkanapja
2019.12.20. péntek   A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
2019.12.20. péntek   Karácsonyi műsor
2019.12.21.- 2020.01.06.     TÉLI SZÜNET
2020.01.06. hétfő 08.00 A téli szünet utáni első tanítási nap
2020.01.09. csütörtök   III. Révay Labdarúgó Gála
2020.01. csütörtök   AGROmashEXPO Budapest (szakiskolai tagozat)
2020.01.24. péntek   A tanítási év első félévének vége
2020.01.28. kedd 14.00 Osztályozó értekezlet - alapfok
2020.01.28. kedd 14.00 Osztályozó értekezlet - középfok
2020.01.31. péntek 12.00 Félévi szülői értekezlet
2020.02.01. péntek   A félévi tanulmányi eredményekről szóló értesítések határnapja
2020.02.04. kedd 14.00 Félévi értekezlet
2020.02. csütörtök   FEHOVA kiállítás, Budapest (szakiskolai tagozat)
2020.02.20. csütörtök   Farsang
2020.03.13. péntek 11.00 Megemlékezés 03.15.-ről
2020.04.08. szerda   A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2020.04.09.-tól 2020.04.14-ig     TAVASZI SZÜNET
2020.04.15. szerda   A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
2020.04.22. szerda   Petőfi szavalóverseny
2020. május     "Madarak és Fák Napja"
2020.05.02. csütörtök   Utolsó tanítási nap a középfokú iskolák befejező évfolyamán
2020. május     Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Napok - kirándulás (szakiskolai tagozat)
2020.05.21. csütörtök   Gyermeknap, Játszónap
2020.05.29. péntek   Szakiskolai ballagás
2020.05.31-06.01. vas. - hétfő   Pünkösd
2020.06.15. hétfő   A tanév utolsó tanítási napja
2020.06.15. hétfő 10.00 a 8. osztályos tanulók ballagása
2020.06.16. kedd 09.00 Osztályozó értekezlet - alapfok
2020.06.16. kedd 09.00 Osztályozó értekezlet - középfok
      Szóbeli és gyakorlati vizsga - Parkgondozó 10. osztály
      Szóbeli és gyakorlati vizsga - Mezőgazdasági munkás 10. osztály
2020.06.19. péntek 09.00 Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás
2020.06.26. péntek 09.00 Tanévzáró értekezlet
2020.08.31. hétfő   A 2019/2020-as tanév utolsó napja

 

g) pontja
Szrevezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program

Az SZMSZ, Házirend és PP a kezdőoldalon,
a "Dokumentumaink" c. fül alatt találhatók

 

 

23. §. (2) Óvodai közzétételi lista
az (1) bekezdésen kívül tartalmazza még:

1. Óvodapedagógusok száma:
2


2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:
2 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus


3. Dajkák száma:
1 fő

4. Dajkák szakképzettsége:
dajka

5. Óvodai nevelési év rendje:
Munkaterv alapján

6. Óvodai csoportok száma:
1 csoport

7. Óvodai gyermeklétszám:
10 fő

(2019.10.01. statisztikai adatok alapján)

 

23. §. (3) Iskolai közzétételi lista

a) pontja
a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

5 fő tanító
28 fő gyógypedagógus
2 fő szakoktató
9 fő pedagógus képesítéssel rendelkező,egyéb felsőfokú végzettségű pedagógus
4 fő pedagógus képesítéssel nem rendelkező, egyéb felsőfokú végzettségű
3 fő pedagógus képesítéssel nem rendelkező, középfokú végzettségű

(51 fő, 2019.10.01. statisztikai adatok alapján)

 

b) pontja
a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát iskolai végzettségét, szakképzettségét

1 fő iskolatitkár
1 fő dajka
3 fő gyógypedagógiai asszisztens
23 fő gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
1 fő műszaki vezető
3 fő ápoló
1 fő rendszergazda

(33 fő, 2019.10.01. statisztikai adatok alapján)

 

d) pontja
a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat

 

f) pontja
a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét

 

g) pontja
a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait

 

i) pontja
az iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban
 

ÉATÁI tagozat TATÁI tagozat
FNO csoport: 5 fő  
1. osztály : 2 fő 1. osztály : 5 fő
2. osztály : 3 fő               2. osztály : 1 fő
3. osztály : 5 fő 3. osztály : 3 fő
4. osztály : 6 fő 4. osztály : 6 fő
5. osztály : 3 fő 5. osztály : 9 fő
6. osztály: 4 fő 6. osztály :11 fő
7. osztály : 6 fő 7. osztály : 8 fő
8. osztály : 4 fő 8. osztály : 6 fő
Összesen: 38 fő Összesen: 49 fő

 

Készségfejlesztő iskola Szakiskola
9. osztály : 5 fő E9. osztály : 4 fő
10. osztály : 7 fő 9. osztály : 8 fő
11. osztály : 13 fő 10 osztály : 8 fő
12. osztály : 9 fő  
Összesen: 34 fő Összesen: 20 fő

Iskolánk tanulóinak létszáma: 141 fő
Otthonában, fejlesztő felkészítésben részesül: 11 fő
Óvodás: 10 fő

Összesen:  162 fő

(2019.10.01. statisztikai létszámadat)


 

23. §. (4) Kollégiumi közzétételi lista

a) pontja
a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő: 23 fő
Ápoló: 3 fő

(26 fő, 2019.10.01. statisztikai adatok alapján)


 

b) pontja
a szabadidős foglalkozások köre

 

c) pontja
az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége

 

d) pontja
a kollégiumi csoportok száma, az egyes csoportokban a tanulói létszám

KOLLÉGIUMI CSOPORTOK, LÉTSZÁMOK TERVEZÉSE
(2019.09.05.)

Csoportok száma Csoport Létszám
1. ÉATÁI óvoda, 1-2-4. o. 7
2. ÉATÁI 6-7-8.. o. 8
3. TATÁI 1-3-4-5. o. 8
4. TATÁI 6-7-8. o. 8
5. Szakiskola 9/E, 9-10. o. 9
6. Készségfejlesztő iskola
9-10. o.
6
7. Készségfejlesztő iskola
11. o.
9
8. Készségfejlesztő iskola
12. o.
6
Tanulói létszám 61

 

frissítve:

2019.10.15.