www.facebook.com


Óvoda

A Révay György óvoda a 3-8 éves korú enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek részére nyújt komplex fejlődést, fejlesztést, egyéni sajátosságaik, fejlődési ütemük figyelembevételével.

A gyerekek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság véleménye alapján kerülhetnek óvodánkba. Óvodánk a megyében az egyik olyan intézmény, ahol a fejlesztési eszközök, módszerek, és szakemberek együtt állnak a gyerekek rendelkezésére. A felvételnél nem akadály a szobatisztaság hiánya. Az óvodai foglalkozásokon túl logopédiai, alapozó terápia, gyógytestnevelés, gyógylovagoltatás is szolgálja a gyerekek fejlődését.

Az erdős, parkos környezet sok lehetőséget biztosít, hogy a gyerekek sok időt tölthessenek a szabad levegőn.

A 2010/2011-es tanévben óvodánk új csoportszobával bővült, óvodánk épülete felújításra került. A csoportszoba új, korszerű bútorokkal és játékokkal, a fejlesztőszoba fejlesztőeszközökkel, a tornaszoba sok mozgáslehetőséget biztosító tornaeszközökkel várja a gyermekeket.

Óvodánk minden intézményi, iskolai programban részt vesz (őszi sportnap, őszi projekthét, szüret, piaclátogatás; téli ünnepvárás, mikulásünnepség, Révay-gála, karácsony ünnepség; Tavaszköszöntő -hét, farsang, kirándulás, családi és gyereknap). Az iskolával való szoros kapcsolat eredményezi a zökkenőmentes iskolai átmenetet iskolánk két típusába, a tanulásban akadályozottak iskolája (kisegítő iskola), illetve értelmileg akadályozottak iskolája (foglalkoztató iskola). Iskoláskorukra már ismerik a felnőtteket, nagyobb gyerekeket.

Óvodánkban lehetőség nyílik kollégiumi ellátásra is, a messzebb lakó gyerekek számára. Külön elhelyezést kapnak az óvodáskorú fiúk és lányok.
A kollégium épületében is felújítások történtek (nyílászáró, fűtés, mosdó, bútorzat). A gyerekek korszerű hálótermekben, tiszta otthonos környezetben tölthetik szabadidejüket, éjszakáikat.
Jelenleg hetente biztosítjuk a hazautazást a gyerekeknek saját autóbuszunkkal Szolnokig, illetve vonattal, vonatos kísérettel szintén Szolnokig.