www.facebook.com


 

Munkatársaink:
(Engedélyezett létszám: 123,25 fő)

 

Vezetőség:


Szabó Mihály
intézményvezető
 

Szőke Katalin
intézményvezető-helyettes

Kovács Csaba
kollégiumi intézményegység-vezető

Hajnal Pál
szakiskolai intézményegység-vezető

Martók Ildikó
EGYMI intézményegység-vezető

 

 

Pedagógusaink:

Óvoda
Farkas Tibor Károlyné - óvodapedagógus
 


ÉATÁI tagozat:

Barna Zsuzsanna - gyógypedagógus
Beregszászi Gézáné - gyógypedagógus
Böjti Andrásné - pedagógus
Cseh Gergely - tanító testnevelő
Gujka Katalin - gyógypedagógiai asszisztens
Hajnalné Mukus Éva - gyógypedagógiai asszisztens

Budai Zsuzsanna - gyógypedagógiai asszisztens
Pongrácz Bernadett -
gyógypedagógus
Székelyné Szilák Szilvia - gyógypedagógus

 

TATÁI tagozat:

Fehérvári György - tanító
Gácsiné Süveg Mariann - gyógypedagógus
Gálik András - gyógypedagógus
Kériné Harnos Mária - gyógypedagógus
Komlós István - testnevelő tanár
Konczné Bodor Judit Cecília - gyógypedagógus

Magonyné Göblyös Tünde - gyógypedagógus
Molnár Szabolcs - pedagógus
Papp Mihály - gyógypedagógus
Papp Mihályné - gyógypedagógus
Prohászka Edina - gyógypedagógus

Szabó Mihály Balázsné - tanító

 

Szakiskola:

Berczi Orsolya - szakoktató
Czető-Kovács Gabriella - gyógypedagógus
Farkas Tibor - szakoktató
Lakatos Csaba - gyógypedagógus
Magyar Mihály - szakoktató
Mladoneczki Zoltán - tanár
Németh Tibor - gyógypedagógus
Oláh Kálmán - szakoktató

Rácz Lajos - szakokató
Schmidtné Szabó Anikó - tanár
 

 

Készségfejlesztő szakiskola:

Bartosné Törőcsik Nóra - gyógypedagógus
Felber Irén - tanító
Hajnal Ferencné - gyógypedagógus
Molnár Melinda - testnevelő tanár
Pató Zsolt - tanár
Barcza Gábor - szakoktató
Deák Ápád - szakoktató
Hegedűs Antal - szakoktató
Turóczi Antal - szakoktató
Tóthné Honti Ágnes - szakoktató
 

 

EGYMI

Budai József - utazó gyógypedagógus
Gácsiné Süveg Mariann Nikoletta - utazó gyógypedagógus
Kiss Gyöngyi - utazó gyógypedagógus
Makóné Szabadkai Erzsébet - utazó gyógypedagógus
Seres Irén - utazó gyógypedagógus

 

Technikai dolgozóink:

Irodai dolgozóink:
Csehné Mészáros Beatrix - személyügyi előadó
Fehér Csaba - rendszergazda
Kósáné Hanó Ildikó - gondnok
Némethné Szabó Margit - gazdasági ügyintéző
Székács Attiláné - ügyviteli ügyintéző
Székely Zoltánné - iskolatitkár
Ungváry Erzsébet - műszaki vezető
 

Konyhai dolgozóink:

Lőkös Zoltán
élelmezésvezető

Horváth János - szakács
Molnár Attila - konyhamészáros
Nagyhajú Ferenc - szakács
Benke Istvánné - konyhai kisegítő
Tóth Lajosné - konyhai kisegítő
 

Szállítás:

Süveges János - gépjárművezető
Lipcsei Gábor - gépjárművezető
 

Kollégiumi dolgozóink:

Kovács Csaba
kollégiumvezető


Árvai Anita - gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Barczáné Kiss Erika - kollégiumi nevelőtanár
Borossné Rojkó Katalin - gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Borsós Istvánné -
gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Bucsiné Nagy Anita -
gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Budainé Sodrai Zsuzsanna - gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Burján Zoltán - gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő

Döbreiné Nagy Anita - nevelőtanár
Fehér János -
gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Fehér Róbert-
gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Fehér-Gálik Ágnes - gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Gyömbér József -
gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Győrfi Mária Magdolna - gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Hajnalné Bádonyi Enikő -
gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Huszár Beatrix - 
gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Kapási Sándorné -
gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Kincsesné Gálik Krisztina -
gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Kocsis Eszter -
gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Muzsnyai László Lajosné -
gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Nádi Istvánné -
gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Szabóné Árr Piroska -
gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő-
Szőke István -
gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Tatár Mariann -
gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Tóthné Hasznos Anita - gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
Tóthné Sodrai Gabriella - dajka
Tóth Zoltánné -
gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
 

Egészségügyi dolgozóink:

Boros Katalin - ápoló
Kovács Mária - ápoló
Süveges Jánosné - ápoló
 

Ellátás, vagyonvédelem dolgozói:

Balogh Csaba - állatgondozó
Bander Józsefné - takarító
Berecz László - állatgondozó
Csontos István - portás
Csontos Mihály - karbantartó
Dobrosi Mária - takarító
Kökény Erika - takarító
Juhászné Király Edit - takarító
Lung József - állatgondozó
Mladoneczki Emil - éjjeliőr
Muzsnyai László - karbantartó
Palatin Anna - takarító
Papp Illés - portás
Rajczi István - karbantartó
Sütő János - éjjeliőr
Tóth Sándor Istvánné - takarító

 


Módosítva: 2019.10.15.
ELEJÉRE