www.facebook.com
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Képek

 

Gyógypedagógiai, terápiás célú lovagoltatás

 

Lovaglás során nem csak a lovat, hanem saját magát is megismeri az ember, személyisége formálódik, határozotabb, magabiztosabb lesz. A gyerekek megtanulnek türelmesnek és egyúttal magabiztosabbnak lenni, mialatt próbálja rávenni a lovat a feladatok elvégzésére, hiszen az állat is önálló akaratú élőlény. A türelem eredménye egy összehangolt munka a ló és a lovasa között.

 

A sérült emberek életében a sport igen hatékony, fejlesztő eszköz testileg-, lelkileg egyaránt. Sok esetben ez az egyetlen tevékenység számukra, ahol érvényesülni tudnak és nem a fogyatékosságuk, hanem a képességeik kerülnek előtérbe.

Az állatok közelsége, a velük kialakított kapcsolat sokban segítheti lelkileg, szellemileg testileg a sérült embereket. Különösen nagy jelentőségű számura a terápiás célú lovagoltatás.

Intézményünk „lovas óráira” 82 tanuló jár.

Rehabilitációs jellegű órákra 51 gyermek, a szabadidős lovaglásra pedig 31 tanuló vesz részt.

 A rehabilitációs jellegű órákon a szakértői véleményekben megjelölt fejlesztési területekre koncentrálunk, illetve testtartást javítunk. Mégis a legfontosabb a gyógypedagógiai lovagoltatásban, a komplex fejlesztés. Egy időben számtalan területet tudunk fejleszteni.

A terápiás lovaglás - lovagoltatás - számos olyan elemet tartalmaz, mely lehetővé teszi gyermekeink komplex fejlesztését egy olyan területen, ahol a ló nem eszköz, hanem aktív cselekvőtárs.

Ez olyan motiváló tényező a gyermek számára, mely áthatja, és pozitív irányba tereli a foglalkozások hatékonyságát, hangulatát.

A hatásokat a következő csoportokba tudjuk sorolni:

                    -          fizikai hatások
                    -
          pszichológiai hatások
                    -
          szociális hatások
                    -
          nevelés, oktatás elősegítése

 

Aki alkalmas a feladatra, megpróbálja a lovak önálló vezetését, ápolását is. Ezek a tevékenységek is nagy koncentrációt igényelnek a tanulóktól. A szabadidős lovagláson a tehetséges tanulók vesznek részt, emellett aki már eljutott arra a szintre, hogy azokat a feladatokat is végre tudja hajtani, amiket ezeken az órákon végzünk. Itt már az önálló lovaglás a fő célkitűzés, elsajátítják maguktól irányítani, hajtani, megállítani a lovat.

A versenyekre való felkészülés is, ezeken az órákon történik. Megtanulják még a tanulók a ló helyes vezetését, ápolását, gondozását, szerszámozását.

Az idő rosszra fordulásával a „műló” helyettesíti az „igazi lovat”.  

A tantermi foglalkozások alkalmával is azokat a feladatokat végzik a tanulók, amiket a lovon szoktak.

 

A foglalkozások eredményeként sokan képessé válnak a versenyzésre is. Itt összemérhetik tudásukat, számos pozitív megerősítéshez jutnak a feladatok elvégzése során. A versenyzés hatalmas értékű számukra, hiszen, a siker javítja önbizalmukat, segít a helyes önértékelés kialakításában.

          

A verseny a szocializációnak is otthont nyújt, mert más a környezet, az emberek, a helyszín, esetleg a ló, tehát ez egy speciális szituáció. Itt is ugyanúgy helyt kell állni, mint a megszokott hétköznapokban. A gyerekek komolyan veszik a versenyeket, sokat gyakorolnak, hisz a megmérettetés nagy motiváló erő számukra.

Van értelme a sok munkának, van értelme küzdeni. Eközben és nem utolsó sorban erősödik akaraterejük, kitartásuk, fejlődik szabálytudatuk, feladattudatuk, fizikumuk. 

Az elnyert érmek, kupák, oklevelek óriási jelentőségűek számukra.