www.facebook.com

 

 

Általános Iskola    -    Alapfokú oktatás

 

Intézményünkbe az ország területéről beiskolázott sajátos nevelési igényű – enyhe, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos – tanulók alapfokú oktatása folyik.

 

Az individualizált (egyéni) fejlesztési terveken alapuló terápiás foglalkozások (logopédia, gyógytestnevelés, gyógylovagoltatás, habilitáció, rehabilitáció) szerves részei a gyógypedagógiai nevelésnek.

Ezek célja, hogy csökkentse a károsodásból, a tanulók sérüléseiből adódó hátrányokat és lemaradásokat.

 

 

Tagozataink:

 

- ÉATÁI - Értelmileg Akadályozott Tanulók Általános Iskolája

 

- TATÁI - Tanulásban Akadályozott Tanulók Általános Iskolája